Interactief

Van Dievel Intranet

Personeelsleden en partners kunnen langs deze weg extra informatie en personeelsnieuws raadplegen.Paswoord vergeten?
{bijschrift}

Sinds 2003 is Van Dievel Transport gecertifieerd volgens deze kwaliteitsnorm. Na de recente audit door SGS is hiermee opnieuw bevestigd dat onze firma beantwoordt aan de hoogste standaard in kwaliteit en klantentevredenheid.

ISO 9001:2008 is een norm die aangeeft op welke wijze een bedrijf zeker kan stellen dat ze:

 •   weet wat de klanten verwachten en eisen;
 •   voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen;
 •   de dienstverlening op de afgesproken wijze levert;
 •   continu controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbeteringen doorvoert.

De norm is gebaseerd op 8 kwaliteitsmanagementprincipes

 • Klantgerichtheid 
 • Leiderschap 
 • Betrokkenheid van medewerkers 
 • Procesbenadering 
 • Systeembenadering van managen 
 • Besluitvorming op basis van feiten 
 • Win-win-relaties met leveranciers 
 • Continue verbetering

Voor onze klanten is deze certificatie in de eerste plaats een bevestiging dat hun vertrouwen gerechtvaardigd is, op basis van een onafhankelijk uitgevoerde audit.